gallery/eks
gallery/PRATİK A

EGZOZ EMİSYON

 

 

Motorlu Karavanların Egzoz Emisyon Ölçüm Süreleri

 

Bilindiği üzere, egzoz gazı emisyon ölçüm süreleri, 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda,

a) Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir

 

b) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir, periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur.

Bu bağlamda, ölçüm süreleri belirlenirken “Araç Cinsi” ve “Kullanım Amacı” dikkate alınmaktadır. Araçların cins ve kullanım amaçları ise Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri ile belirlenmiştir. 

 

Lütfen Dikkat;

 

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) kapsamında, 1/1/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında Çevre Kanunu 20 (a) maddesine göre uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmektedir:

 

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.895 TL

 

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 3.791 TL

 

Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi (katalitik dönüştürücü, dizel partikül filtre vs.) çalışmayan veya devre dışı bırakılan araçlar için 1.895 TL ceza uygulanır.

  

gallery/egzoz-muayenesi
gallery/BRİSA
gallery/büyüteç

Ekspertiz

gallery/amblem
gallery/TSEE
gallery/GÖÇMEN logo
gallery/araba

Bakım

Akü

Lastik / Jant

Yağ ve Sıvılar

gallery/ellektr
gallery/kklima
gallery/llas
gallery/akkü
gallery/yağd

Elektrik

Klima

gallery/EGZOST

Emisyon