gallery/eks
gallery/PRATİK A

Kullanım Koşulları

 

 

 

 

Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Göçmen Otomotiv Ltd. Şti., bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez.

 

Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu uygulamadan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan / bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş / doğabilecek zararlardan Göçmen Otomotiv Ltd. Şti.. kesinlikle sorumlu değildir.

 

İnternet aracılığıyla Göçmen Otomotiv Ltd. Şti.’ye ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri Göçmen Otomotiv Ltd. Şti.’ye geçecektir. 

 

18 yaşından küçüklerin, Göçmen Otomotiv Ltd. Şti. Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Göçmen Otomotiv Ltd. Şti. sorumlu değildir. 

 

Bu sitede, iş bu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Göçmen Otomotiv Ltd. Şti..’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. 

 

Sitenin yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii Konya/Ereğli Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.